Wpływ diety na kolor pierza u czerwonych i żółtych kanarków.

Poniżej przytoczona publikacja „nie odkrywa Ameryki” ale w naukowy sposób potwierdza obserwacje wielu pokoleń hodowców kanarków.

Kanarki nie są w stanie produkować barwników de novo a kolor upierzenia zawdzięczają pigmentom karotenoidowym obecnym w pokarmie. Po spożyciu pokarmów zawierających karotenoidy następuje ich modyfikacja na drodze przemian biochemicznych do form pochodnych a następnie wbudowanie w strukturę pióra podczas procesu pierzenia.

Najpowszechniej występującymi barwnikami karotenoidowymi w diecie ptaków są luteina, zeaksantyna, beta-karoten oraz beta-krtyptoksantyna. Kanarki oraz inne gatunki ptaków przekształcają w/w barwniki do żółtych ksantofili lub czerwonych ketokarotenoidów a następnie wbudowują je m.in w upierzenie.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym kanarki żółte oraz czerwone podzielono na trzy grupy i suplementowano rożnymi rodzajami karotenoidów. I tak:

1 grupa (kanarki czerwone i żółte) otrzymywała luteinę oraz zeaksantynę

2 grupa (kanarki czerwone i żółte) otrzymywała beta-karoten

3 grupa (kanarki czerwone i żółte) otrzymywała głównie kryptoksantynę

Po zakończeniu pierzenia, ptakom usunięto po kilka piór i przeprowadzoną analizę koloru oraz ekstrakcję pigmentu zawartego w piórach.

Wnioski:

  1. Kanarki  żółte lipochromowe wyprodukowały tylko żółte upierzenie a kanarki  czerwone lipochromowe wyprodukowały tylko czerwone upierzenie. Rodzaj otrzymywanych karotenoidów nie miał wpływu na kolor upierzenia.
  2. Kanarki  żółte lipochromowe zdeponowały w piórach tylko żółte kanarkowe ksantofile oraz luteinę a kanarki  czerwone lipochromowe zdeponowały w piórach żółte kanarkowe ksantofile,  luteinę oraz czerwone ketokarotenoidy co wskazuje na zdolność kanarków czerwonych do przekształcania otrzymanych w diecie karotenoidów w czerwone ketokarotenoidy.
  3. Całkowite stężenie karotenoidów (żółtych i czerwonych)  w piórach okazało się znacząco wyższe u kanarków czerwonych niż u  żółtych co spowodowane jest dodatkowym występowaniem czerwonych ketokarotenoidów.
  4. Stężenie żółtych karotenoidów w piórach jest na podobnym poziomie zarówno u kanarków czerwonych jak i żółtych. Wskazuje to,  że szlak metaboliczny do wytwarzania czerwonych ketokarotenoidów wykorzystuje tylko karotenoidy uzyskane z pokarmem, nie korzystając  z puli wcześniej przetworzonych żółtych karotenoidów.

In review: Wilson Journal of Ornithology
EFFECTS OF DIET ON PLUMAGE COLORATION AND PIGMENT DEPOSITION IN RED AND YELLOW DOMESTIC CANARIES
REBECCA E. KOCH1,3, KEVIN J. MCGRAW2, GEOFFREY E. HILL1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *